Za ścianą. Autobiografia Stephena Shore’a

„Za ścianą”. Autobiografia Stephena Shore’a

Autor jest amerykańskim cenionym pedagogiem specjalnym i wykładowcą akademickim. Sam jest osobą z zaburzeniami autystycznymi.

W „Za ścianą” autor dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami z autyzmem i zespołem Aspergera – mówi prof. Tadeusz Gałkowski z SWPS, prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu. – Znaleźć w niej można nie tylko fascynujące dane o rozwoju tak trudnych dla osób z autyzmem umiejętności nawiązywania i rozwijania interakcji społecznych, ale przede wszystkim wyjątkowe, szczere opisy doświadczeń odbieranych i widzianych oczyma dziecka. Warto, aby ta książka trafiła do rąk rodziców, a przede wszystkim do
nauczycieli, którzy pracują z uczniami ze spektrum autystycznym.