Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię.

Autorka: Christine PreiBmann

Unikatowa książka o terapii osób dotkniętych Zespołem Aspergera napisana przez osobę cierpiącą na to zaburzenie,  będącą jednocześnie lekarzem i psychoterapeutą [Listopad 2012, Paweł Górniak]

Zespół Aspergera to zaburzenie autystyczne, będące całościowym zaburzeniem rozwojowym, które obejmując wszystkie dziedziny życia, oddziałuje ujemnie na cały system zachowań i interakcji. Główne osie objawów ZA to: zaburzenia relacji społecznych (brak empatii, brak rozumienia relacji społecznych, brak rozumienia zasad życia społecznego), zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz stereotypowe zachowania i zainteresowania. Terapia Zespołu Aspergera jest trudna. Osoby cierpiące na to zaburzenie niezwykle trudno nawiązują kontakt i utrzymują się w relacji. Terapia prowadzona jest indywidualnie i długoterminowo.

Książka Christine PreiBmann przedstawia podstawowe zasady prowadzenia terapii. Autorka opisuje wszystkie aspekty procesu terapeutycznego (kontakt, relację, postępowanie podczas terapii i jej cel), a także tematy, które są jednocześnie przeglądem najważniejszych aspektów życia (przyjaźń i związki, życie intymne, mieszkanie, nauka w szkole, praca i zawód, organizowanie czasu wolnego). Sposób ich opisu, ogromna wartość merytoryczna oraz empatia, z jaką autorka podchodzi do tematu, czynią z tej publikacji książkę niezbędną dla wszystkich profesjonalistów.

Najbardziej ujmujące jednak jest osobiste doświadczenie autorki zawarte w tej książce. Publikacja zawiera autobiograficzne fragmenty, będące swego rodzaju dziennikiem osoby cierpiącej na ZA wzbogacone perspektywą spojrzenia psychoterapeuty w jednej osobie.  Te wyjątkowe opisy ujmują najbardziej. Przedstawiają trud radzenia sobie z codziennością, relacjami, ludźmi, samotnością. Wielokrotnie sprzeczne ze sobą dążenia osoby, która usiłuje odnaleźć swoje miejsce w życiu, a świadoma jest własnych ograniczeń.