Zespół Aspergera

Autor: Tony Attwood

Specjaliści coraz częściej diagnozują – szczególnie u dzieci – zespół Aspergera, który jest traktowany jako samodzielny, stały zbiór powtarzających się symptomów – niezależny od autyzmu.

Jakie to symptomy? Przede wszystkim: ograniczona empatia; naiwny, niewłaściwy w danej sytuacji, jednostronny typ interakcji; pedantyczna, repetytywna mowa; uboga komunikacja niewerbalna; głębokie zaabsorbowanie pewnymi tematami; niezdarna i nieprawidłowo skoordynowana motoryka i dziwaczna postura.

W swojej książce Tony Attwood tłumaczy rodzicom i specjalistom, jak rozpoznać zespół Aspergera. Prezentuje opis i analizę nietypowych charakterystyk i praktycznych strategii korekcyjnych wykorzystując przy tym cytaty z wypowiedzi ludzi z tym zespołem.

Wszystko to czyni w jasny i przystępny sposób.

„Aby osiągnąć sukces w pracy z tymi ludźmi, rodziny i specjaliści muszą zrozumieć ich punkt widzenia. Tony Attwood dokonuje bardzo ważnej i twórczej analizy świata ludzi z zespołem Aspergera i na tym polega siła przekazu tej książki. Jego zdolność empatii […], wyraźna sympatia, wiedza i zdrowy rozsądek ujawniają się na każdej jej stronie”.

Z przedmowy Lorny Wing