Żyć z autyzmem

9 broszur
Jest to seria dziewięciu książeczek o charakterze instruktażowym – bardzo potrzebna w praktycznej nauce samodzielności najmłodszych dzieci – adresowana do pedagogów, studentów pedagogiki, nauczycieli placówek integracyjnych i specjalnych, terapeutów, a przede wszystkim do rodziców i opiekunów – przebywających i pracujących z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych:

http://www.fraszka.edu.pl/