List Polecający Rodziców Dziecka z Zespołem Aspergera do Nauczycieli

List Polecający Rodziców Dziecka z Zespołem Aspergera do Nauczycieli

List Polecający OASIS

Droga/i ____________,

Jesteśmy rodzicami [imię dziecka]. U naszego dziecka zdiagnozowano zespół Aspergera (Asperger Syndrome – AS), zaburzenie neurologiczne związane z autyzmem. Dziecko cierpi również na następujące zaburzenia towarzyszące [wymienić] oraz trudności w nauce [wymienić]. Choć AS wpływa na wiele aspektów zachowania, podziela z autyzmem „kluczowe” braki umiejętności z zakresu rozumienia społecznego i języka. Prosto rzecz ujmując, nasze dziecko postrzega i doświadcza świat inaczej niż ludzie, którzy nie są dotknięci AS. Dziecko może sprawiać wrażenie, że „przesadnie reaguje bez powodu” lub emocjonuje się „niczym”. Nauczyliśmy się, że w większości przypadków istnieje powód dla którego nasze dziecko reaguje w taki czy inny sposób. I jest to powód, który „ma sens” z chwilą gdy zrozumie się AS. Wiemy już także, że są sposoby by mu pomóc. Pierwszy i najważniejszy z nich to zaakceptowanie faktu, iż wiele spośród zachowań dziecka znajduje się poza jego kontrolą.

Jeśli nie słyszałaś/eś o AS to dlatego, że stosunkowo od niedawna zaburzenie to jest diagnozowane w Polsce, mimo iż gdzie indziej na świecie rozpoznawane jest już od lat 40-tych XX wieku. Ludzie z AS często charakteryzują się unikalnym i niejednokrotnie niezwykłym zestawem umiejętności i deficytów. Mogą oni sprawiać wrażenie bardziej uzdolnionych niż są w rzeczywistości. AS jest rozległym zaburzeniem rozwoju i może wpływać na praktycznie każdy aspekt życia dziecka – akademicki, społeczny i emocjonalny, czasami w nieznany tobie sposób. Nie ma „lekarstwa” na AS, ale badania nad tym zaburzeniem oraz nowe rodzaje interwencji i terapii szybko się rozwijają. Byłoby dobrze móc podzielić się z Panią/Panem wszelkimi informacjami, które naszym zdaniem mogą być pomocne w sprawieniu, iż doświadczenia jakich [imię dziecka] dozna w szkole będą pozytywne i produktywne. W razie potrzeby zawsze można się z nami skontaktować telefonicznie [numer telefonu].

Każde dziecko dotknięte AS jest wyjątkowe. Nigdy nie jest tak, aby dwie osoby charakteryzowały się tymi samymi wzorami zachowań, umiejętnościami czy ułomnościami. Technika czy podejście, które sprawdziło się u jednego dziecka, niekoniecznie będzie skuteczne w przypadku innego. Podobnie to, co zadziałało w ubiegłym miesiącu niekoniecznie zadziała dzisiaj. W ciągu [liczba] lat od kiedy u naszego dziecka zdiagnozowano AS, poddane zostało ono następującym terapiom i interwencjom [wymienić]. Najbardziej przydatne okazały się w naszym przypadku [wymienić]. Obecnie nasze dziecko poddawane jest [wymienić typy interwencji]. [jeśli dotyczy] Otrzymuje [wymienić leki] na [wymienić zachowania, symptomy, zaburzenia, itd.].

Główne zalety naszego dziecka to: [wymienić].

Pochwała, którą najbardziej sobie ceni: [wymienić: gdy mówi mu się, że jest bystre, mądre, że przyjemnie jest przebywać w jego towarzystwie].

Najskuteczniejsze nagrody to: [wymienić].

Najbardziej zniechęcające bodźce to: [wymienić].

Podobnie jak wielu ludzi cierpiących na AS, nasze dziecko ma szczególne zainteresowania: [wymienić te szczególne zainteresowania]. Pomocne dla ciebie może okazać się pozwolenie dziecku na pofolgowanie temu wyjątkowemu zainteresowaniu poprzez rozmowę na ten temat przez ograniczony czas w ramach nagrody.

AS wpływa na szereg aspektów życia dziecka. Poniżej znajduje się lista trudności, z jakimi zmaga się [imię dziecka] oraz sposoby, które my, a także jego nauczyciele oraz terapeuci, uznaliśmy za skuteczne bądź też nie.

Ogólna osobowość i zachowanie

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: serdeczne, kochające, ma świetne poczucie humoru, itd.].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Umiejętności społeczne w kontaktach z dorosłymi

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: serdeczne, kochające, ma świetne poczucie humoru, itd.].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie: ma trudności ze zrozumieniem bardziej złożonych poleceń, skłonność do proszenia o pomoc w sprawach gdzie niekoniecznie tej pomocy potrzebuje]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek: podzielenie wszystkich ustnych poleceń na krótkie, proste kroki; ostrożne zachęcanie dziecka do wykonania tych rzeczy, które wiesz, że potrafi zrobić].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka: kilkakrotne powtarzanie skomplikowanych instrukcji; zmuszanie go do wykonania czegoś, do czego jego zdaniem brakuje mu zdolności] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie: dziecko jest niespokojne, oniemiałe]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie: uspokojenie i pocieszenie dziecka, tak by odzyskać kontrolę].

Umiejętności społeczne w kontaktach z rówieśnikami

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: wykazuje zainteresowanie innymi dziećmi i chętnie zawiera nowe znajomości].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie: nieumiejętność prawidłowego włączenia się do rozmowy, uczestnictwa w niej i odwzajemniania się]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek: korzystanie z historyjek społecznych by pouczyć dziecko lub przypomnieć mu o tym jak należy się zachować; zaaranżować sytuacje, w których może przećwiczyć nowe umiejętności z innymi dziećmi].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka: pozostawienie go z grupą dzieci na palcu zabaw „by się odnalazło” ] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie: dziecko jest zestresowane, niespokojne, smutne]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie: ostrożnie odsunąć dziecko od danej sytuacji i zaaranżować inną – „ustawioną” pod osiągnięcie korzystnego rezultatu].

Język ekspresywny i receptywny

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: ma bogate słownictwo, opowiada interesujące wymyślone historie].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Przetwarzanie bodźców słuchowych

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: potrafi całkowicie przypomnieć sobie piosenki lub wiersze, które słyszało tylko raz czy dwa razy].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Reakcje sensoryczne

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Zdolności ruchowe – mała i duża motoryka

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: w zakresie podstawowych codziennych czynności znajduje się na przybliżonym do prawidłowego dla jego wieku poziomie rozwoju; potrafi zawiązać buty, zapiąć kurtkę].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Umiejętności organizacyjne

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: potrafi spakować swój plecak po zakończeniu zajęć, jeśli mu się to zasugeruje; czasami jest w stanie pracować przy biurku bez konieczności nakłaniania go do tego].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Perseweracje (uporczywe powtarzanie jakiejś czynności)

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: w porównaniu z rokiem ubiegłym rzadziej oddaje się zachowaniom perseweracyjnym i zaczyna zdawać sobie sprawę z ich stygmatyzującego charakteru]

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Tranzycje (przechodzenie przez kolejne etapy życia – dom, szkoła, praca)

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: jest w stanie radzić sobie z tranzycjami, pod warunkiem, że otrzyma jasne i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące oczekiwań z nimi związanych].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Zmiana rutyny, niespodzianki

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: nadal odczuwa dyskomfort związany z niespodziewanymi zmianami, ale mniej prawdopodobne jest niż jeszcze kilka miesięcy temu, że zacznie krzyczeć gdy takowe zmiany nastąpią].

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

Kontakt wzrokowy

[imię dziecka] [wymienić aspekty pozytywne: obecnie utrzymuje kontakt wzrokowy na tyle na ile jest w stanie]

Kwestie, z którymi związane są najpoważniejsze trudności: [wymienić jakie]. Sądzimy, iż najskuteczniej można się im przeciwstawić w następujący sposób: [wymienić interwencje i taktyki, które odniosły pożądany skutek].  Niektóre inne metody, takie jak [wymienić metody, które nie są skuteczne w przypadku waszego dziecka] nie są skuteczne w przypadku naszego dziecka i sprawiają, że [opisać niekorzystne lub niepożądane zachowanie]. W takim wypadku, pomocne może się okazać [opisać działanie].

[dodajcie jakiekolwiek dodatkowe informacje, które uznacie za istotne]

Z poważaniem,

[wasze imiona i nazwiska]