Nauczanie umiejętności towarzyskich i ich rozumienie II

Tony Attwood


 

Wskaźniki rozkładu obserwacji zachowań towarzyskich/społecznych

 

Tłumaczenie maria Starz.Imię dziecka:
Miejsce:Data:
Godzina rozpoczęcia:                        Godzina zakończenia:Obserwator:

Ocena: 1 = zaobserwowano około 10% umiejętności
Ocena: 2 = zaobserwowano około 25% umiejętności
Ocena: 3 = zaobserwowano około 50% umiejętności
Ocena: 4 = zaobserwowano około 75% umiejętności
Ocena: 5 = zaobserwowano około 80% umiejętności

 

 

Etap 1

Umiejętności zachowania przyjacielskiego Ocena umiejętności pracy w zespole i zachowań społecznych Uwagi
Umiejętności początkowe Właściwie odczytuje sygnały
Odpowiednie przywitanie się
Witanie innych
Towarzystwo Oferuje
Szuka
Radzi sobie z
Akceptacja sugestii Akceptuje pomysły innych
Wyraża zgodę
Symetryczność relacji Rozmowa
Działanie
Nie dominuje
Nie jest poddany
Dzielenie Dzieli się swoimi rzeczami
Ma podzielną uwagę

 

Zachowanie przyjacielskie Ocena umiejętności pracy w zespole i zachowań przyjacielskich Uwagi
Zainteresowanie Słuchanie
Kontakt wzrokowy
Wycofywanie się Szuka samotności w odpowiedni sposób
Zakończenie Odpowiednie zakończenie spotkania

Etap 2

Umiejętności zachowań przyjacielskich Ocena umiejętności pracy w zespole i zachowań przyjacielskich Uwagi
Komplementy Potrafi komplementować
Przyjmuje we właściwy sposób
Krytyka Odpowiednia
  Radzi sobie z
Współdziałanie Współdziała dla osiągnięcia wspólnego celu
Akceptuje zasady gry
Jest cierpliwy
Świadomy osobistego dystansu
Świadomy odpowiedniego dotyku
Radzi sobie z pomyłkami
Radzi sobie z faktem, że ktoś mu przerywa
Mówi prawdę
Daje wskazówki
Zachęca
Unika głupiego zachowania się
Charakteryzowanie Wybiera przyjaciół o podobnych zainteresowaniach
Dostosowuje się do charakteru innych
Rozpoznaje złe charaktery
Pragmatyka Nadąża za tokiem myśli
Unika wygłaszania monologów
Nie daje się zwieść dosłowną interpretacją
Odpowiednie uwagi humorystyczne
Odpowiednia modulacja głosu
Rozwiązywanie konfliktów Potrafi ustępować
Ogranicza swoją agresję
Zachowuje się odpowiednio do wieku
Akceptuje pomyłki innych
Radzi sobie ze zmianami, z nowymi pomysłami, z tym, że ktoś mu przerywa
Nie dręczy i nie prowokuje świadomie
Potrafi przyjąć punkt widzenia innych
Rozpoznaje niesprawiedliwość
Nie jest nadmiernie podejrzliwy
Rozpoznaje nieprzyjazne działania
Stosuje perswazję werbalną
Unika stosowania przemocy
Nie stosuje szantażu emocjonalnego
Próbuje negocjacji
Szuka kompromisu
Ucieka się do czyjejś pomocy w rozwiązywaniu sporu
Potrafi się dystansować od sprawy
Potrafi wybaczać
Empatia Gestykulacja
Wyraz twarzy
Ton głosu
Rozpoznaje oznaki irytacji
RRozpoznaje znudzenie
Rozpoznaje aprobatę
Rozpoznaje zawstydzenie
Nie jest zaborczy, jeśli chodzi o swoich przyjaciół
Unika uwag, które mogą kogoś urazić
Przeprasza za pomyłki
Chętnie pociesza

 

 


Robert Morgan z Top Cat Computing p/l dla Tony’ego Attwooda
Copyright © 2005 Tony Attwood