Profil sensoryczny dla dzieci pomiędzy 3 a 10 rokiem życia

Profil sensoryczny dla dzieci pomiędzy 3 a 10 rokiem życia

Shirley Sutton i Raen Rawlinson.

Oto przykład kwestionariusza opartego na badaniach przeprowadzonych przez Dunn i  Westman – dwie zawodowe terapeutki z Uniwersytetu w Kansas. Oparły one pytania na próbie 1115 rodziców dzieci bez upośledzeń. Pytania zawarte tu są pomocne, kiedy dziecko zaczyna być oceniane przez zawodowych terapeutów. (Przedrukowane za zgodą).

Kiedy będziesz odpowiadać na pytania, myśl o swoim dziecku i jego reakcjach. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę, jak funkcjonuje ono w różnych środowiskach – na terapii, w  domu, w szkole. Dla pełni informacji możesz poprosić o wykonanie kopii kwestionariusza również dla nauczyciela dziecka.

Sprawdź „tak” lub „nie” po każdej pozycji kwestionariusza rodziców. Wiele odpowiedzi „tak” sugeruje, że kwestie integracji czuciowej są czynnikiem przyczyniającym się do ogólnych osiągnięć Twojego dziecka i powinieneś je przeanalizować później wraz z  profesjonalnym zespołem pracującym z Twoim dzieckiem.

Dźwięki (zmysł słuchu)

Odpowiada negatywnie na nieoczekiwane lub głośne dźwięki (np. odkurzacz, psy, suszarka do rąk).

Trzyma ręce przy uszach.

Nie może pracować w hałasie .

Nie odpowiada, kiedy wywoływane jest jego imię.

Wydaje się nieobecny w głośnym/ruchliwym środowisku.

Wzrok

Woli przebywać w ciemności.

Ma trudności ze złożeniem puzzli.

Waha się idąc w górę lub w dół po schodach.

Łatwo gubi drogę.

Przeszkadza mu jasne światło.

Intensywnie wpatruje się w przedmioty lub ludzi.

Unika kontaktu wzrokowego.

Nie zauważa, kiedy ludzie wchodzą do pokoju.

Smak/węch

Unika pewnych smaków/zapachów, typowych dla dziecięcej diety.

Rutynowo wącha przedmioty nie będące jedzeniem.

Żuje, liże przedmioty nie będące jedzeniem (wkłada palce albo zabawki do buzi).

Jest wybredny, jada tylko określone smaki.

Wyszukuje określone smaki i zapachy.

Wydaje się nie wyczuwać silnych zapachów.

Pozycja ciała

Ciągle wyszukuje wszelkie rodzaje aktywności ruchowej (np. kręcenie przez dorosłych, sprzęt na placu zabaw, ruszające się zabawki).

Trzyma się kurczowo innych ludzi, mebli, przedmiotów, nawet w dobrze znanych sytuacjach.

Wydaje się mieć słabe mięśnie.

Łatwo się męczy, ma niewielką wytrzymałość.

Chodzi na palcach.

Rusza się w sztywny sposób.

Nie może podnieść ciężkich przedmiotów.

Ruch

Zaczyna się czuć zaniepokojony lub zestresowany, kiedy jego stopy odrywają się od podłoża.

Boi się spadania.

Nie lubi być w pozycji głową do dołu.

Dotyk

Unika „bycia zabrudzonym” klejem, piaskiem, brudzenia palców farbą, taśmą.

Jest wrażliwy na określone tkaniny (ubrania, pościel).

Dotyka ludzi i przedmioty na irytującym poziomie.

Unika chodzenia boso, zwłaszcza po trawie czy piasku.

Przejawia niezwykłą potrzebę dotykania określonych zabawek, powierzchni lub faktur materiału.

Ma obniżoną świadomość bólu i temperatury.

Uwaga, sprawowanie i zachowania społeczne

Często przeskakuje z jednej aktywności w drugą i to przeszkadza mu w zabawie.

Ma problemy ze skupieniem uwagi.

Potrzebuje większej ochrony przed życiem niż inne dzieci.

Ma problem „dorastając”.

Jest zbyt czuły w stosunku do innych.

Wydaje się być niespokojny.

Jest pechowcem (często przytrafiają mu się wypadki)

Ma trudności w zaprzyjaźnianiu się.

Jest zbyt poważny.

Nie ma poczucia humoru.

Nie pokazuje emocji.

Niekoniecznie oznacza to poparcie dla informacji znalezionych na danej stronie, ale uważamy, że każda osoba powinna mieć możliwość poznania wszelkich dostępnych danych i  osobistej oceny ich zawartości. Ważne jest też, aby dyskutować o specyficznych pytaniach dotyczących Twojego dziecka z przeszkolonym specjalistą, który ma bezpośredni kontakt z  dzieckiem i posiada wiedzę o jego indywidualnych potrzebach.