Projektowanie udogodnień w szkole.

Projektowanie udogodnień w szkole. Pomocne adaptacje i modyfikacje dla uczniów z wysoko funkcjonującym spektrum zaburzeń autystycznych

Diane Adreon, M.A. & dr Jennifer Durocher. Tłumaczyła  Magda Kuś.

 

Żaden student nie będzie potrzebował wszystkich niżej wymienionych udogodnień, ale większość z nich potrzebuje części, aby lepiej dawać sobie radę w szkole. Trzeba pamiętać, że zbyt mała pomoc może doprowadzić do pogorszenia się zachowania dzieci i wyników jakie osiągają w szkole.

 

Udogodnienia podczas zajęć szkolnych

Większość problemów przed którymi stają uczniowie z ASDs podczas zajęć, wynika z nieoczekiwanych zmian w codziennym rozkładzie zajęć oraz z trudności w nadążeniu za mówionymi poleceniami. Co więcej nauczyciele najczęściej odnotowują, że uczń podczas zajęć nie wykonał zadania i/lub nie oddał pracy domowej. Poniższa lista może ułatwić podjęcie decyzji jaką pomoc podczas lekcji można zaoferować dziecku.

Zdecyduj na jakim miejscu powinien siedzieć uczeń (np. blisko nauczyciela, z tyłu Sali, na końcu rzędu itp.)

Zdecyduj, czy uczeń powinien być informowany o zmianach zachodzących w codziennej procedurze zajęć (zebrania, próbne alarmy pożarowe, wystąpienia gości, zmiany w usadzeniu uczniów, zastępstwa nauczycieli)

Zdecyduj jakie udogodnienie jest konieczne w przypadku gdy na zajęcia przychodzi inny nauczyciel. W takiej sytuacji można pozwolić, aby uczeń pozostał z nauczycielem, którego zna, lub poszedł do czytelni lub pracowni komputerowej

Zdecyduj jakie są potrzeby dziecka względem odrabiania pracy domowej.

Użyteczna może być przygotowana z góry rozpiska prac domowych.

Można także omawiać zadania domowe nie tylko werbalnie, ale także niewerbalnie np. na tablicy.

Inny uczeń lub nauczyciel powinien kontrolować, czy uczeń z ASDs poprawnie zapisuje zadanie

Udostępnij uczniowi zadanie domowe w formie pisanej (np. sylabus)

Zmniejsz ilość pracy domowej

Tak zaplanuj zajęcia, aby uczeń miał możliwość odrobić pracę domową w szkole

Określ potrzeby ucznia dotyczące zadań przeprowadzanych na lekcjach

Daj uczniowi dodatkowy czas, aby miał możliwość dokończyć zadanie

Skróć długość zadania lub zmniejsz ich ilość

Podziel zadanie na mniejsze części

Udostępnij przykłady rozwiązanych zadań i listę wymagań niezbędnych aby zrealizować dane zadanie

Pozwól uczniowi korzystać z komputera podczas zajęć

Zdecyduj jakie są potrzeby ucznia dotyczące organizacji materiałów lekcyjnych

Pomoc w utrzymaniu porządku na ławce i w plecaku

Odpowiednia pomoc w noszeniu dokumentów i książek do i ze szkoły

 

Zajęcia pozaszkolne

Dla wielu uczniów z zespołem Aspergera zaplanowanie zajęć pozaszkolnych będzie bardzo problematyczne. Wymagania jakie stawia otoczenie w tym czasie są bardziej złożone, a zasady dotyczące zachowania są mniej jasne. Dochodzi do tego zwiększona ilość bodźców czuciowych (np. hałas, bliskość innych uczniów). Czynniki te zwiększają prawdopodobieństwo złego zachowania lub narażają ucznia na dokuczanie lub zastraszanie. Problemy te obejmują: jazdę autobusem, zmienianie sal lekcyjnych, posiłek, wychowanie fizyczne, godziny nauki własnej, czas przed i po szkole. Poniższa lista przedstawia możliwości zmniejszenia szans na to, że uczeń będzie dręczony oraz zwiększa zdolności do radzenia sobie z niezaplanowanymi zajęciami podczas dnia.

 

Transport/autobus

Zdecyduj, czy dziecko potrzebuje, aby dowozić je do szkoły spod domu

Sprawdź, czy jest potrzebna opieka na przystanku autobusowym

Sprawdź, czy dziecko powinno siedzieć na określonymi miejscu np. blisko kierowcy, obok lubianego kolegi, na swoim własnym miejscu itp.

Sprawdź, czy nie jest konieczny nadzór w autobusie

Sprawdź, czy nie byłoby lepiej, aby dziecko jeździło innym autobusem

Sprawdź, czy dziecko nie potrzebuje pomocy, gdy autobus przyjeżdża do szkoły oraz w znalezieniu autobusu po zajęciach

 

Zmiana sal lekcyjnych

Dowiedz się, czy uczeń nie potrzebuje, aby ktoś mu towarzyszył ( to jest pomagał jeśli pojawią się problemy organizacyjne lub gdy ktoś będzie próbował dokuczać lub zastraszać dziecko)

Dowiedz się, czy potrzebny jest dodatkowy czas, aby dotrzeć do drugiej klasy (dziecko powinno wyjść z klasy wcześniej, aby dotrzeć do drugiej na czas)

Dowiedz się, czy uczeń nie potrzebuje zmieniać klasy w innym czasie (przed lub po okresie, gdy robią to wszyscy inni)

 

Posiłek

Dowiedz się, czy dziecko nie potrzebuje specjalnego miejsca do siedzenia (razem z kolegą, którego lubi, z daleka od rówieśników sprawiających problemy, pod opieką dorosłego)

Dowiedz się, czy uczeń powinien opuścić stołówkę od razu po posiłku (udać się na przykład do Sali multimedialnej lub komputerowej)

Dowiedz się, czy nie byłoby lepiej, aby uczeń jadł posiłek w innym miejscu niż stołówka (np. w pokoju opiekuna, w Sali multimedialnej itp.)

W pierwszych dniach poproś pracowników stołówki, aby sprawdzili, w jaki sposób przebiega posiłek ucznia

 

Wychowanie fizyczne

Dowiedz się, czy nie lepiej by było, gdyby uczeń dostał zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Czas ten mógłby poświęcić na naukę indywidualną

Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, dowiedz się, czy nie lepiej by było, aby wykonywał czynności, które nie będą zwracały uwagi na jego słabe zdolności motoryczne (może na przykład liczyć punkty, czy zajmować się sprzętem sportowym)

Zdecyduj, czy nie lepiej, aby to nauczyciel wyznaczał skład drużyn. Pozwalanie na wybór składu przez uczniów może zaowocować poczuciem społecznego odrzucenia.