Autyzm rodzinny

Krewni osób z autyzmem mogą wykazywać pewne cechy autyzmu – informuje „New Scientist”.

Autyzm kojarzy się przeciętnemu człowiekowi z chorym liczącym zapałki i zapamiętującym książki telefoniczne Rain Manem ze znanego filmu. Jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęœciej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka. Według statystyk dotyka jedno na 500 dzieci, cztery razy częœciej chłopców niż dziewczynki.

Autyœści mają trudnoœci z wyrażaniem i odczytywaniem emocji, niektórzy boją się dotyku innej osoby, inni nie znoszą śœwietlówek czy dzwonka telefonu. Bywają uwięzieni w pułapce przymusowych czynnośœci. Jedni wymagają stałej opieki, innych stać na samodzielnoœć. Wielu jest szczególnie utalentowanych – zwłaszcza, gdy chodzi o matematykę, muzykę czy znajomoœć komputerów. Niektórzy uważają, że zespół Aspergera – łagodną odmianę autyzmu – mieli Michał Anioł i Andy Warhol, a nawet Albert Einstein.

Dr Eric Peterson z University of Colorado w Denver porównał obrazy mózgu 40 rodziców autystycznych dzieci oraz 40 osób, których dzieci były zdrowe. Obraz mózgu rodziców autystycznych dzieci wykazywał niektóre szczególne cechy typowe dla autystów. Kora ruchowa mózgu i zwoje podstawy – struktury odpowiedzialne za planowanie ruchów i naœladownictwo – są powiększone w porównaniu ze strukturami przeciętnego człowieka. Z kolei sąsiedni obszar kory mózgu, odpowiedzialny na przykład za rozumienie wyrazu twarzy, jest mniejszy. Mniejszy jest też odpowiedzialny za koordynację ruchów móżdżek i obszar czołowy, który pozwala rozumieć intencje innych osób.

Kolejny zespół naukowców, kierowany przez Brendona Nacewicza z University of Wisconsin-Madison, odkrył, że odpowiadające za przetwarzanie emocji ciała migdałowate były mniejsze zarówno u autystycznych dzieci, jak i ich braci. Bracia, podobnie jak sami autyœci, unikali kontaktu wzrokowego.

Wielu naukowców poszukiwało genów odpowiedzialnych za autyzm – znanych jest około 20. Krewni mogą mieć częœć takich genów, dlatego wykazują niektóre cechy autyzmu. Na razie jest jednak zbyt wczeœnie, by móc rozpoznawać osoby zagrożone autyzmem na podstawie badań mózgu – twierdzą specjaliœci.

2005, 11, 25