Cynk a pamięć emocjonalna

Cynk odgrywa kluczową rolę w procesie powstawania pamięci emocjonalnej.

Cynk prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w procesie nauki zachowań w warunkach niepokoju – donosi najnowszy numer czasopisma „PNAS”. Naukowcy z USA wykazali, że uwalnianie cynku podczas aktywacji synaps zależy od źródła impulsów pobudzających jądro migdałowate, będące częścią mózgu kontrolującą między innymi strach i agresję.

Zapamiętywanie informacji wiąże się z zależnym od czasu procesem utrwalania przyswojonych wiadomości, kiedy to pamięć krótkotrwała zamieniana jest w stabilną pamięć długotrwałą (long-term memory – LTM ).

Pamięć emocjonalna jest rodzajem zapisu naszych odczuć związanych z konkretnym wydarzeniem, w powstawanie tego rodzaju pamięci zaangażowane jest jądro migdałowate mózgu.

Przekazywanie sygnału pomiędzy komórkami nerwowymi jest możliwe dzięki procesowi uwalniania przez neurotransmitery. Miejscem komunikacji jest synapsa, wyspecjalizowana do przekazywania i odbierania sygnałów struktura podobna do kolby, gdzie łączą się błony komórkowe neuronów.

Wcześniejsze badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że zwierzęta te zapamiętują szybciej (szybciej nabywają pamięć długotrwałą), jeśli poddawane są działaniu warunków stresujących – wzbudzających w nich lęk.

W warunkach niepokoju następuje pobudzenie komórek nerwowych i przekazanie sygnału z jednej komórki do drugiej. Wiadomo, że oprócz neurotransmiterów w procesie tym uczestniczy cynk, jednak do tej pory jego rola nie została poznana.

Vadim Bolshakov i współpracownicy badali proces odbierania informacji przez jądro migdałowate szczurów. Odkryli, że pobudzenie jądra przez impulsy pochodzące z kory słuchowej i ze wzgórza (części mózgu), oprócz uwalniania neurotransmitera powoduje wzrost uwalniania cynku.

Naukowcy zaobserwowali również, że uwalniany cynk zmniejsza inhibicję (hamowanie pobudzenia) neuronów, a przez to synapsy stają się bardziej podatne na sygnały chemiczne. Takie uwrażliwienie synaps jest uważane za mechanizm leżący u podstaw procesu nabywania pamięci.

Zdaniem autorów pracy uwalnianie cynku w odpowiedzi na specyficzny sygnał może być mechanizmem komórkowym odpowiedzialnym za proces uczenia się i pamięci w warunkach stresowych.