Komórki mózgowe umierają z nudów

Nowo powstałe komórki mózgowe mają większe szanse przeżyć, o ile mogą się kontaktować z innymi neuronami- informuje „New Scientist”.

Zespół Freda Gage z Salk Institute for Biological Studies w La Jolla,(Kalifornia) przeprowadził badania na myszach. Zmienione genetycznie gryzonie zarażono wirusem, który hamuje produkcje w nowych komórkach receptorów NMDA – białek, rozmieszczonych na powierzchni komórek mózgowych i pomagających im się komunikować. Wirus atakował tylko nowo powstałe komórki, pozostawiając inne w stanie nienaruszonym.

Zarażone, pozbawione receptorów NMDA komórki, obumierały szybciej od innych. Sugeruje to, że komunikowanie się z innymi komórkami jest niezbędne do przeżycia.

By sprawdzić tę teorię, naukowcy wstrzyknęli niektórym z zarażonych wirusem myszy związek blokujący wszystkie receptory NMDA. Okazało się, że wzrósł czas przeżycia komórek zarażonych, natomiast częściej obumierały normalne, niezarażone neurony. Zdaniem Gage’a dowodzi to, że wyeliminowanie komunikacji za pośrednictwem receptorów NMDA daje wszystkim komórkom równe szanse, co pośrednio dowodzi, że aktywacja receptorów wpływa na zdolność komórek do przeżycia.

Ponieważ badane prze naukowców z Kalifornii komórki występują w hipokampie – regionie mózgu związanym uczeniem się i pamięcią – Gage sugeruje, że losy tamtejszych komórek mózgowych wpływają na kształtowanie się wspomnień i umiejętności.