Lekcje muzyki rozwijają dziecięcy mózg

Lekcje muzyki służą dziecięcemu mózgowi

Lekcje muzyki mogą poprawić pamięć i zdolność do nauki u małych dzieci, wspomagając rozwój ich mózgu – wynika z najnowszych badań kanadyjskich opublikowanych w piśmie „Brain”.

Naukowcy z kanadyjskiego McMaster University badali dzieci w wieku od czterech do sześciu lat pod kątem zdolności poznawczych i pamięci. Poddano je testowi muzycznemu, polegającemu na rozróżnianiu harmonii, rytmów i melodii. Badano też ogólną inteligencję, w tym zdolności językowe i matematyczne. Dzieci musiały np. zapamiętać serię liczb, po czym wymienić je w odwróconej kolejności.

Porównano dwie grupy dzieci. Jednej nie umuzykalniano, druga przez rok brała udział w lekcjach muzyki.

W testach pamięci grupa muzyczna wypadła zdecydowanie lepiej. „Bardzo ciekawe jest to, że u dzieci biorących lekcje muzyki, w ciągu roku poprawiły się ogólne zdolności pamięciowe, związane ze zdolnościami niemuzycznymi, językowymi, pamięcią werbalną, przetwarzaniem wzrokowo-przestrzennym, matematyką i inteligencją” – zauważył w rozmowie z Reutersem kierujący badaniami Laurel Trainor, profesor psychologii, neurologii i nauki o zachowaniu na McMaster University.

Badacze mierzyli też, jak w ciągu roku zmieniała się reakcja dziecięcych mózgów na muzykę. Stwierdzili, że w grupie „muzycznej” korzystne zmiany widać było już po czterech miesiącach.

Badania „pokazują, że jeśli bierzesz lekcje muzyki, twój mózg tworzy połączenia nerwowe innego rodzaju, niż gdy nie kształcisz się w tej dziedzinie” – wyjaśnił Trainor.

Już wcześniejsze badania wykazały, że biorące lekcje muzyki starsze dzieci osiągały w testach inteligencji większą poprawę wyników, niż ich koledzy uczestniczący w zajęciach teatralnych.

Kolejne badania mają dać pojęcie o ewentualnych korzyściach nauki muzyki u dorosłych.