Samobójstwa młodych najczęściej związane z chorobą psychiczną

Zaburzenia psychiczne są podłożem niemal 90 proc. przypadków samobójstw wśród młodych ludzi – wskazują analizy przeprowadzone przez naukowców ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Artykuł na ten temat zamieszcza pismo „American Journal of Orthopsychiatry”.

Naukowcy z WHO w Genewie we współpracy z badaczami z Nowej Zelandii przeanalizowali angielskojęzyczne doniesienia na temat występowania zaburzeń psychicznych u ludzi z różnych krajów świata, którzy w latach 1982-2001 popełnili samobójstwo. Łącznie uwzględniono 894 przypadków samobójczej śmierci osób przed 30. rokiem życia.

W większości przypadków – 89 proc., młodzi ludzie, którzy popełnili samobójstwo, mieli zdiagnozowaną przynajmniej jedną chorobę psychiczną czy zaburzenie psychiczne. Najczęściej były to zaburzenia nastroju (42 proc. diagnoz), do których zalicza się depresję – małą i dużą, dystymię, psychozę maniakalno-depresyjną i inne niespecyficzne zaburzenia nastroju.

Na drugim miejscu niechlubnej listy znalazły się uzależnienia od narkotyków, bądź alkoholu (40 proc.). A w 20 proc. przypadków były to zaburzenia zachowania, takie jak zespół ADHD (czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi), zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi czy zaburzeniami tożsamości. Aż 72 proc. młodych samobójców nie ukończyła 20. roku życia.

Według autorów pracy, ich wyniki wskazują, że aby skuteczniej zapobiegać samobójstwom wśród młodych ludzi, lekarze powinni być wyczuleni na całą gamę zaburzeń psychicznych u pacjentów, nie tylko na depresję. Zaburzenia nastroju są wprawdzie najczęściej powiązane z samobójstwami, ale jest to znacznie mniejszy odsetek, niż przewidywali naukowcy.

Wśród dodatkowych czynników, które mogą ułatwić identyfikację osób ze skłonnościami do prób samobójczych, autorzy pracy wymieniają predyspozycje osobowościowe, warunki życia, wpływy środowiskowe oraz kulturowe.