Metoda rozwoju relacji – RDI

RDI® to metoda, która powstała poprzez integrację badań dotyczących autyzmu i typowego rozwoju relacji społecznych. Jej twórcami są dr Steven E. Gutstein i dr Rachele K. Sheely. Metoda kierowana jest do osób ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwoju). Koncentruje się na zmianie tego, co charakteryzuje autyzm, tzn. sztywność myślenia, niechęć do zmiany, brak motywacji, niezdolność do dostrzeżenia perspektywy innej osoby, trudności w komunikacji.

Twórcy opracowali sposób pracy z osobami z autyzmem tak, by w znaczący sposób poprawić jakość ich życia, rozumianą jako możliwość zawierania przyjaźni, posiadania satysfakcjonującej i płatnej pracy, wzajemnych stosunków w rodzinie czy założenia własnej rodziny. Program RDI® został oparty na pracy nad pięcioma podstawowymi umiejętnościami, typowymi dla tzw. inteligencji dynamicznej.

Źródło: http://poznanautyzm.com/terapie-autyzmu/rdi-metoda-rozwoju-relacji/