Plany aktywności

Plany aktywności są prostym i zarazem rewolucyjnym narzędziem nauczania, ponieważ umożliwiają dzieciom autystycznym wykonywanie czynności przy znacznie zredukowanej kontroli ze strony osób dorosłych.

Plany aktywności to zestaw zdjęć lub słów będących dla dziecka wskazówką do wykonania sekwencji czynności. Kiedy dzieciom z autyzmem uda się opanować umiejętności posługiwania się planem, mogą w większym stopniu o sobie decydować oraz dążyć do określonych celów w domu, w szkole i w czasie wolnym – układając puzzle, wchodząc w interakcje z kolegami z klasy i przygotowując posiłki przy minimalnej pomocy dorosłych. W książce „Plany aktywności dla dzieci z autyzmem” rodzice i profesjonaliści znajdą szczegółowe instrukcje, które pomogą im:

  • ocenić gotowość dziecka do używania planów aktywności,
  • przygotować pierwszy fotograficzny plan aktywności,
  • zrozumieć, jak używać kierowania stopniowanego jako narzędzia nauczania,
  • sprawdzać postępy,
  • wprowadzać nowe elementy, takie jak możliwość wyboru i używanie timerów,
  • rozszerzać umiejętności społeczne,
  • przejść do planów pisemnych.

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem z powodzeniem mogą być stosowane przez małe dzieci, młodzież i dorosłych, dając im możliwość większej kontroli nad własnym życiem.

Uczenie dzieci z autyzmem posługiwania się planami jest zadaniem bardzo ekscytującym. Czerpiemy z niego prawdziwą przyjemność mogąc obserwować kolejne kroki dzieci w stronę samodzielności i podziwiać ich wiedzę.

Książka ta pokazuje i przybliża osiągnięcia wielu młodych ludzi oraz ich rodzin. Jest dedykowana zwłaszcza dzieciom najmłodszym, które wchodząc w etap dopasowywania przedmiotów do obrazków, otrzymają dzięki niej niezbędną pomoc. Powstała też z myślą o dzieciach, które nauczyły się już wprawnie posługiwać planami aktywności i rozpoczęły naukę w szkołach masowych, gdzie sprawdzają nabyte umiejętności, radząc sobie z pracami domowymi i zmianami w szkolnych rutynach. Jest więc zadedykowana przede wszystkim tym dzieciom i młodym ludziom, którzy nadal otrzymują specjalistyczną pomoc, ale aktywnie uczestniczą w życiu rodzinnym, pomagając w prowadzeniu domu, zarządzając swoją własnością i inicjując relacje z innymi ludźmi. Jest tez zadedykowana osobom dorosłym z autyzmem (niektóre z nich są już dziś po trzydziestce), które posługując się biegle pisemnymi lub zdjęciowymi planami aktywności, osiągnęły dużą samodzielność w miejscach pracy w środowisku lokalnym, gdzie wykonują pożyteczne i wartościowe zajęcia.

Książka jest rezultatem współpracy wielu ludzi. Szczególnie cenimy sobie udział rodziców i profesjonalistów, którzy przez wiele lat dzielili się z nami swoimi doświadczeniami i danymi związanymi z uczeniem młodych ludzi używania planów aktywności w domu, w przedszkolu i w szkole, w kościele i w synagodze, w gabinecie dentystycznym i u pediatry, w parkach, na podwórkach, w restauracjach, a także podczas wakacji z własną rodziną.

Książka wydana przez www.spoa.org.pl