Sala doświadczania świata

Gabinet doświadczania świata to sala terapeutyczna przeznaczona dla osób ze zmysłowymi, poznawczymi lub fizycznymi niepełnosprawnościami.

Gabinet doświadczania świata jest miejscem zabawy, rekreacyjnej i wielozmysłowej, dla osób z niepełnosprawnościami, które zapewnia im stymulację i odprężenie za pomocą zapachu, dotyku, dźwięku, koloru i światła.

Oddziałuje korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację. Pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Każdy potrzebuje odprężenia i uczucia przyjemności, także ludzie z niepełnosprawnościami.

Zakres zmysłowej stymulacji i doznań obejmuje:

  • Przytulanie się do poduszki-przytulanki
  • Unoszenie się w fotelu w kształcie liścia
  • Oddawanie się marzeniom przy muzyce
  • Dzikie hałasowanie za pomocą poduszki-grzechotki
  • Skakanie po muzycznych kwadratach na planszy do gry w klasy
  • Przyglądanie się bąbelkom wypuszczanym z rurki
  • Nurkowanie w basenie z piłkami
  • Wpatrywanie się w wiązkę światłowodów

Program jest realizowany pod kierunkiem asystenta który, przeprowadza szkolenie rodziny, personelu i zatrudnionych na stałe specjalistów i sprawuje pieczę nad salą.

Filozofia gabinetu doświadczania świata

Dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami często nie mają dostępu do tradycyjnych form wypoczynku i zabaw.

Dzieci mają prawo do dobrego wypoczynku i zabawy bez względu na ich rezultaty i bez uprzednio określonych celów.

Dzieci mają prawo do wyboru zajęć w gabinecie doświadczania świata przy jak najmniejszej ingerencji dorosłych.

Dzieci potrzebują doznań zmysłowych. Gabinet doświadczania świata ma im umożliwić zmysłową integrację, odprężenie i uczenie się interakcyjne.

Dzieci mają prawo do przeżywania odprężenia w bezpiecznym otoczeniu.

Dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami mają prawo do wypoczynku i zabawy wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.