Terapia szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej

Program terapii szumów usznych metodą Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Szumy uszne stanowią coraz większe wyzwanie dla specjalistów różnych dziedzin medycyny. Jeżeli są objawem określonej choroby, wówczas muszą być leczone przez audiologa, otolaryngologa, neurologa czy psychiatrę. Szumy uszne „izolowane” wymagają również leczenia, aby zapewnić osobom cierpiącym z ich powodu odpowiednią jakość życia.

Szumom usznym mogą też towarzyszyć inne dolegliwości takie jak np. różnego stopnia niedosłuch, uczucie pełności w uszach, zawroty głowy lub zaburzenia równowagi, czy wreszcie tzw. nadwrażliwość słuchowa. Jest to nieprzyjemne uczucie w uszach powstające pod wpływem głośniejszych dźwięków otoczenia

 

Większość osób odczuwa w przykry sposób jedynie bardzo głośne dźwięki (powyżej 90-100 dB). Jeśli natężenie ich jest jeszcze większe, mogą one wywoływać nawet uczucie bólu. Osoby z nadwrażliwością słuchową nie tolerują zwykle dźwięków już znacznie cichszych, np. odgłosów bawiących się dzieci, brzęku naczyń, trzaśnięcia drzwiami, włączonego odkurzacza, klaksonu samochodu itp. Zdarzają się również przypadki nietolerowania codziennych, nawet niezbyt głośnych odgłosów otoczenia. Ludzie ci nie są w stanie normalnie żyć i pracować, często zmuszeni są do rezygnacji z zawodu nauczyciela, muzyka, wychowawczyni w przedszkolu, zamykają się w końcu w domu i ograniczają kontakty ze światem zewnętrznym. Nasze obserwacje wskazują, że około 40% osób z szumami usznymi zgłasza równocześnie nadwrażliwość słuchową.

Szczegółowa informacja na temat metody na stronie http://whc.ifps.org.pl/program-terapii-dzwiekowej-jako-poszerzone-postepowanie-z-pacjentami-z-szumem-usznym/