Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej jest uspołecznianie uczestników i, w przypadku osób dorosłych, realizowanie programu rehabilitacji zawodowej.

Uczestnicy terapii zajęciowej mają możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami i integracji w grupie. Rozwijają umiejętności praktyczne, podnoszą sprawność manualną i ruchową. Mogą rozwijać nowe zainteresowania lub rozszerzać wcześniej zdobyte. W trakcie zajęć kładzie się nacisk na ich usamodzielnianie i rozwój samoobsługi.

Zajęcia są prowadzone w pracowniach  wyposażonych w niezbędne materiały i sprzęt. Odbywają się one pod opieką specjalistycznie do tego przygotowanych terapeutów zajęciowych. Najczęściej spotykane to : zajęcia ceramiczne, plastyczne, stolarskie i gospodarstwa domowego. Dodatkowo organizowane są zajęcia fotograficzne, komputerowe i muzyczno-teatralne.