Trening umiejętności społecznych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

Dziecko autystyczne nie rozwija spontanicznie swych zdolności komunikacyjnych i społecznych. Jest to bardzo duży problem, gdyż stopień rozwinięcia tych umiejętności wpływa na poziom akceptacji dziecka przez środowisko społeczne, w którym się znajduje. W terapii dziecka z zaburzeniami autystycznymi należy położyć duży nacisk na wypracowanie zachowań społecznie akceptowanych i wyuczenie sprawności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.

Istnieją różne metody i techniki, które mają na celu usprawnienie umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wybór odpowiedniej metody zależy od stopnia zaburzenia dziecka.

Poradnie proponują zajęcia uspołeczniające dla dzieci z zespołem Aspergera, które mimo swoich zdolności intelektualnych mają problem z przetwarzaniem informacji, nieudolnie inicjują kontakty z rówieśnikami, a brak empatii uniemożliwia im nawiązanie przyjaźni.

Celem treningu, opartego na teorii kognitywnego nauczania społecznego Goldsteina, jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych i lepsza samoocena. Dzieci z zespołem Aspergera zaznają wielu niepowodzeń w relacjach z rówieśnikami, co prowadzi często do unikania tych kontaktów i obniżenia samooceny.

Program przewiduje naukę 9 podstawowych umiejętności :

  • zawierania znajomości
  • słuchania
  • pytania
  • odmawiania
  • inicjowania rozmowy
  • dyskutowania
  • reagowania na krytykę
  • wyrażania krytyki
  • radzenia sobie z uczuciami: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów.