Zaburzenia budowy mózgu u dzieci z autyzmem

Odkryto zaburzenia budowy mózgu u dzieci z autyzmem.

Mózg autystycznych dzieci nie rozwija się prawidłowo i ma zaburzoną budowę – donosi sierpniowy numer pisma „Neurology”.

Grupa doktora Stephena Dagera z Uniwersytetu Medycznego w Seattle przeprowadziła badanie porównawcze wśród 86 dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Porównywano budowę mózgów 60 dzieci cierpiących na autyzm, 16 dzieci z opóźnieniem rozwoju i 10 dzieci rozwijających się prawidłowo.

Naukowcy badali dojrzałość istoty białej i szarej w obrębie kory mózgowej przy użyciu rezonansu.

Zaobserwowali, że istota szara mózgu dzieci z autyzmem różni się od tej u dzieci rozwijających się prawidłowo. U dzieci z opóźnieniem rozwoju zarówno istota biała, jak i szara były zmienione.

„Dotychczas jednym z ważniejszych odkryć dotyczących autyzmu było to, że mózg takiej osoby jest powiększony” – mówi autor badań Stephen Dager.

„Wyniki naszych badań przeczą teorii, że zwiększony rozmiar mózgu jest efektem bardziej zaawansowanego stadium rozwoju mózgu. Nasze odkrycie sugeruje, że za zwiększenie rozmiaru mózgu odpowiada mechanizm inny niż przyspieszony wzrost i rozwój” – dodaje autor.

„To odkrycie wskazuje, że w mózgu osób z autyzmem istota szara ma zaburzoną budowę komórkową i na wczesnych etapach rozwoju zaburzenia prawdopodobnie podlega procesom patologicznym, np. zapaleniu” – tłumaczą autorzy.

Dager zastrzega jednak, że nie można traktować badania struktury istoty szarej jako narzędzia diagnostycznego w wykrywaniu autyzmu u dzieci.