Wsparcie organizacyjne

Diane Adreon

 

Większość osób z wysokofunkcjonującym autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (PDD-NOS tj. Pervasive Developmental Disorders – „Not Otherwise Specified”) i zespołem Aspergera potrzebuje pomocy (wsparcia) we wszystkich aspektach organizacji – organizowania siebie samego i swego otoczenia. W większości przypadków, czas nie jest czynnikiem samym w sobie, wpływającym na polepszenie sytuacji chyba, że wyraźnie uczy się te umiejętności.

W szkołach podstawowych dzieci przynoszą do domu próbki swoich prac, notatki dla rodziców oraz formularze, które muszą być wypełnione przez rodziców zwrócone do szkoły. Zbyt często możliwość rozpoczęcia uczenia organizacji w tym miejscu zostaje pominięta. To jest doskonały czas, żeby zacząć uczyć dzieci umieszczać papiery w teczce (dzięki czemu nie są one całkowicie pomięte) oraz nauczyć podstawy otrzymywania papierów ze szkoły i ich zwracania.

 

Organizacja stolików i plecaków

Organizacja stolików

użyj tacek, teczek i innych organizatorów oraz ucz metody trzymania materiałów na stoliku

Organizacja plecaków

Miej miejsce przeznaczone na zaopatrzenie szkolne, pieniądze na lunch, itd.

Miej miejsce w teczce / zeszycie na papiery „idące” do domu

Miej miejsce w teczce / zeszycie na papiery „przychodzące” do szkoły

Wyodrębnij miejsce na papiery, które mogą być wyrzucane

 

Przyjmowanie papierów z i do szkoły

Miej wyraźny zwyczaj, aby uczniowie w domu wyciągali i wręczali rodzicom papiery

Rutyna będzie polegać też na tym, iż dziecko musi umieścić papiery z powrotem w teczce w domu i włożyć ją do plecaka

System w umiejscawianiu i rozpoznawaniu papierów, które muszą wrócić do szkoły

System w umiejscawianiu i rozpoznawaniu papierów, które uczeń musi zachować

Rutyna szkolna składa się także z wyciągania zeszytów/teczek

Ta rutyna zawiera w sobie specyficzny czas i miejsce a wdrażanie jej jest ćwiczone (praktykowane) na codziennych podstawach.

 

Artykuł ten pochodzi z FASTimes (Flotida Aspergera Syndrome Limes) – Zima 2000