Dla dorosłych

Test TTAP / AAPEP to doskonałe narzędzie do wszechstronnej oceny poziomu funkcjonowania, pozwalające określić podstawowe potrzeby związane z adaptacją do dorosłego życia oraz zidentyfikować zainteresowania i mocne strony badanego.

Obejmuje sześć obszarów funkcjonowania: czynności zawodowe – umiejętności niezbędne do wykonywania różnorodnych zawodowych zdań, kompetencje zawodowe – zachowania w miejscu pracy, samodzielność – samoobsługa oraz kierowanie własnym postępowaniem, organizowanie czasu wolnego – zdolność wykorzystywania wolnego czasu w kontekście własnych zainteresowań, umiejętności porozumiewania się –podstawowe umiejętności komunikowania się z otoczeniem, kompetencje społeczne – umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi.

Uwzględnia funkcjonowanie w każdym otoczeniu dzięki zastosowaniu trzech skal oceny: skala obserwacji bezpośredniej – skala wykonawcza, skala domowa oraz skala miejsca pracy lub szkoły