Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera.

W monografii zawarte zostały informacje o syndromie Aspergera ujmujące zagadnienie przede wszystkim z perspektywy neurobiologicznej, która wyznaczając właściwe kierunki poszukiwań, wciąż nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny dysfunkcji. Uwzględniono również aspekt medialny, kierujący poglądy na temat zaburzenia w świadomość użytkowników mass mediów. Zawarta w publikacji charakterystyka dotychczasowych metod diagnozy zaburzenia pozwoli czytelnikowi zrozumieć przyczyny trudności w formułowaniu rozpoznań zespołu Aspergera.

W części empirycznej prezentuję jakościową metodę diagnozy zaburzenia, pozwalającą na uwzględnienie i stosowanie oceny stopnia dysfunkcji poszczególnych obszarów poznawczych. Szczególne miejsce w rozprawie zajmuje charakterystyka zachowań językowych, uznawanych przeze mnie za jeden z podstawowych i wysoce diagnostycznych objawów opisanego zaburzenia.

Ostatnią część pracy stanowią propozycje oddziaływań terapeutycznych, dedykowane rodzicom, nauczycielom i terapeutom dzieci z zespołem Aspergera z nadzieją, że moje wieloletnie doświadczenie terapeutyczne ułatwi pracę praktykom i przyczyni się do poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży z ZA.