O nas

Celem stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z ukrytymi niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy uczenia się.

Zaburzenia te są rzadko diagnozowane we wczesnym okresie życia dzieci, gdyż są trudne do wykrycia. Uniemożliwia to włączenie odpowiedniego leczenia oraz terapii, co pozbawia je szansy prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej oraz społeczeństwie.

Dzieci zazwyczaj określane jako niegrzeczne, dziwaczne, agresywne lub chorobliwie nieśmiałe często są dyskryminowane w placówkach oświatowych, środowisku sąsiedzkim i rodzinie a rodzice obarczani winą za ich złe wychowanie.

Usuwane ze szkół nie mają szansy na zdobycie wykształcenia i zawodu oraz co najważniejsze naukę prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Odizolowani i pozostawieni sami sobie rodzice i dzieci rezygnują z przysługującym ich praw do nauki i leczenia.

Z drugiej strony tak jak w przypadku ukrytego zaburzenia jakim jest zespól Aspergera, wiele z tych dzieci  cechuje się wyższym niż przeciętna ilorazem inteligencji, szerokim spektrum zainteresowań, doskonałą pamięcią, wiedzą encyklopedyczną i ponad przeciętnymi umiejętnościami.

Szansą dla nich jest odpowiednia diagnostyka i terapia obejmująca różne obszary funkcjonowania w tym; opiekę medyczną, kształcenie umiejętności społecznych, terapia integracji sensorycznej, programy edukacyjno-rehabilitacyjne, programy logopedyczne, terapia ręki etc.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego, wspomaganie placówek integracyjnych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.