Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” zostało zarejestrowane 18 lutego 2005 r.

Sam pomysł stowarzyszenia się rodziców „niegrzecznych” dzieci powstał w szatni przedszkola, gdzie oczekująca trójka rodziców wymieniała się swoimi doświadczeniami z brakiem właściwej diagnozy, pomocy terapeutycznej czy socjalnej oraz brakiem zrozumienia dla nietypowych zachowań swoich dzieci. Do rozmów dołączyli rodzice z sieci i tak, w listopadzie 2004 roku odbyło się spotkanie założycielskie, na które przyjechali rodzice z Białegostoku, Wrocławia i innych miast mając nadzieję na lepsze jutro.

Od roku 2005 Stowarzyszenie objęło swoją działalnością następujące obszary: oświatę, terapię i rehabilitację, promocję zdrowia, mieszkalnictwo, zatrudnianie, organizację czasu wolnego i wakacji, organizację wolontariatu, pomoc prawną, rzecznictwo oraz wsparcie rodzin.

Od 2007 roku stowarzyszenie przy wsparciu środków unijnych i krajowych realizuje programy terapeutyczne, projekty sportowe (pływanie, joga, wspinaczka skałkowa, nordic walking) turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacyjno-terapeutyczne wyjazdy weekendowe i letnie obozy wspinaczkowych.

Stowarzyszenie posiada członków poza granicami Polski w tym: Australii, Kanady, USA i krajów Europy Zachodniej. Pozwala to na stały, bezpośredni i wiarygodny dostęp do informacji o nowościach w terapii i rehabilitacji dzieci z ZA. W swojej strukturze, organizacja posiada członków wspierających z terenu całego kraju. Współpracując z zagranicznymi organizacjami, Stowarzyszenie bazuje na modelowych rozwiązaniach projektowych i przenosi je na grunt Polski.

Organizacja współpracuje z uczelniami wyższymi, samorządami, szkołami oraz innymi organizacjami ngo. W ramach obchodów 100-lecia urodzin Hansa Aspergera, 1 stycznia 2006 roku uruchomiona została strona internetowa Stowarzyszenia www.niegrzecznedzieci.prv.pl . Strona pierwszej organizacji działającej na rzecz dzieci z Zespołem Aspergera na terenie Polski.

Dlaczego NIE-GRZECZNE DZIECI ? Ponieważ, taką opinię o swoich dzieciach słyszą rodzice z ust specjalistów, rodziny i obcych. Zamiast porady i wskazówek od profesjonalistów, rodzice zostają obarczeni winą za złe wychowanie swoich dzieci. Nie-Grzeczne dzieci maja też Nie-Grzecznych rodziców, którzy zamiast potulnie czekać na obiecaną pomoc, wzięli sprawy w swoje ręce.