Nasza Misja

Misją Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością społeczną jaką jest zespół Aspergera.

Wiele z tych dzieci czy dorosłych cechuje wyższy niż przeciętny ilorazem inteligencji, szerokie spektrum zainteresowań, doskonała pamięcią czy ponadprzeciętna wiedza na wybrane tematy, ale doświadczają trudności w funkcjonowaniu społecznym i rówieśniczym. Osoby te często określane jako dziwaczne, niewychowane czy wręcz „wychowane bezstresowo” nadal doświadczają dyskryminacji w placówkach oświatowych, środowisku sąsiedzkim czy dalszej rodzinie a rodzice zamiast otrzymać wsparcie i pomoc, obarczani zostają winą za ich złe wychowanie.

Mimo normy intelektualnej, dużej wiedzy i posiadania nieprzeciętnych umiejętności, wielu z nich ma problemy z nauką, znalezieniem pracy czy samodzielną egzystencją, gdyż system edukacji, opieki medycznej czy pomocy środowiskowej nie jest przygotowany na wsparcie osób z taką diagnozą.

Misją naszego Stowarzyszenia jest doprowadzenie do:

  • wypracowania ogólnopolskiego systemu wczesnej, dostępnej i nieodpłatnej diagnostyki,
  • wdrożenia programów wczesnej interwencji dla najmłodszych dzieci z ZA,
  • wdrożenia programów edukacyjno-wychowawczych w szkołach i uczelniach odpowiadających na potrzeby uczniów i studentów z zespołem Aspergera,
  • wypracowania standardów terapii i rehabilitacji dedykowanych tej grupie odbiorców,
  •  wypracowania programów przygotowujących osoby z zespołem Aspergera do zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
  • zapewnienie im możliwości samodzielnej egzystencji w dorosłości poprzez czasowy pobyt w mieszkaniach treningowych lub możliwość zamieszkania w  mieszkaniach wspomaganych.

Misją Stowarzyszenia wspomaganie placówek edukacyjnych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla rodziców/opiekunów oraz specjalistów.