Zarząd

 

Skład zarządu:

Ilona Rzemieniuk – Prezes

Angelika Adamczyk – Wiceprezes

Marek Szczerbicki – Skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

Joanna Równa – przewodnicząca

Agnieszka Karlińska – członek

Barbara Kret – członek