Otwarte szkolenie dla osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym

Tematyka: Dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym – jak je zrozumieć, jak pomoc im prawidłowo funkcjonować, jak wspomagać ich rozwój społeczny.

Forma: wykład multimedialny, warsztaty.

Termin I: 20 października 2018, sobota, godz. 10.00-15.30.

Program:

  • Nowe kryteria diagnostyczne; ICD-10 a ICD-11 oraz DSM-V, krótka charakterystyka zespołów, zmiany które nas czekają,
  • Inny sposób zachowania i uczenia się osób ze spektrum, jak je wyjaśnić, zrozumieć i modyfikować:

– teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera i autyzmem              wysokofunkcjonującym (HFA),

– deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum oraz problemy, których doświadczają osoby
z zespołem Aspergera/HFA w procesie edukacji i nabywania umiejętności społecznych,

– jak osoba ze spektrum postrzega świat i przetwarza informacje,

– różne postawy w  zespole Aspergera/HFA i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci, młodzieży,
a następnie dorosłych ze spektrum,

– wyjątkowe umiejętności, stopień samodzielności.

  • Organizacja środowiska szkolnego i środowiska domowego. Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera/HFA zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne. Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera/HFA,
  • Szczegółowe omówienie metod i narzędzi pracy z dzieckiem w szkole i w domu,
  • Uczeń ze spektrum w systemie oświaty – opinia czy orzeczenie, podwójny system orzecznictwa i inne dokumenty,
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: kto odpowiada za realizację zaleceń z orzeczenia, co to jest Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny, prawa i obowiązki wszystkich stron,
  • A co z terapią? Dom – szkoła – terapia, czyli jak osiągnąć najlepsze efekty?,
  • Zespół Aspergera/HFA to nie tylko wyzwania – jak zauważyć i wykorzystać mocne strony osoby z zespołem Aspergera/HFA.

Prowadzący: pedagog specjalna, praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zespołem Aspergera/HFA.

Zapisy: zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: szkoleniaotwarte@interia.pl, wpisując w temacie: „Szkolenie 2018/10″

Koszt: 180 zł od osoby.

Wpłaty: Bank Pekao 52124011251111001071721780, tytuł przelewu: „Szkolenie 2018/10”.

Miejsce: Al. KEN 101, 02-777 Warszawa.