Pierwsze w 2018 roku, otwarte szkolenie dla osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera

Zapraszamy na kolejne otwarte szkolenie dla osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera.

Tematyka:

Dzieci z zespołem Aspergera – jak je zrozumieć, jak pomoc im prawidłowo funkcjonować, jak wspomagać ich rozwój społeczny.

Forma: wykład multimedialny, warsztaty, ćwiczenia. Termin:  24 luty, sobota, godz. 10.00-15.00 (adres podamy po feriach)

Program:

 • Charakterystyka zespołu Aspergera, nowe kryteria diagnostyczne, etiologia, częstotliwość występowania
 • Błędy diagnostyczne czyli czy wszyscy z F 84.5 maja zespół Aspergera? Kto stawia diagnozę?
 • Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera czyli dlaczego dzieci, młodzież a potem dorośli z zespołem Aspergera tak się zachowują?
 • To nie „złe wychowanie” – czyli dlaczego mówimy o całościowych zaburzeniach rozwoju?
 • Deficyty związane z zespołem Aspergera oraz problemy,  których doświadczają osoby z ZA w procesie edukacji – inny profil uczenia się, problemy sensoryczne, sposób komunikacji i przetwarzania informacji i wiele innych
 • Różne postawy w  zespole Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka a potem dorosłego z ZA
 • Warsztaty „jak osoba z zespołem Aspergera postrzega świat”
 • Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne,
 • Wspomaganie rozwoju społecznego  dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera
 • Uczeń z zespołem Aspergera w systemie oświaty – opinia czy orzeczenie, podwójny system orzecznictwa
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – realizacja zaleceń, subwencja oświatowa, IPET
 • Jak dzieci z zespołem przyswajają wiedzę i jak ją sprawdzić
 • Współpraca trójstronna; dom-szkoła-terapeuta czyli bez współpracy nie ma efektów
 • Organizacja środowiska szkolnego i środowiska domowego; narzędzia i metody pracy
 • Rola osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera w procesie ich wszechstronnego rozwoju; nauczyciele, rówieśnicy, opiekunowie, terapeuci, pracownicy placówek oświatowych, lekarze oraz pozostali członkowie rodziny
 • jak osoby z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera mogą się wzajemnie wspierać
 • zespół Aspergera to nie tylko wyzwania – jak zauważyć i wykorzystać mocne strony osoby z zespołem Aspergera

Prowadzący:

Prowadzący – pedagodzy specjalni, z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zespołem Aspergera, członkowie Stowarzyszenie Pomocy  Dzieciom  z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera ,,Nie-Grzeczne Dzieci”.

Koszt: 180zł od osoby

Miejsce: szkoła  Ursynowie lub Mokotowie (adres podamy w aktualnościach parę dni  przed szkoleniem)

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe