2007 „ZESPÓŁ ASPERGERA CZY NIEGRZECZNE DZIECKO?”

Projekt zakładał opracowanie i dostarczenie broszury informacyjnej na temat zespołu Aspergera do poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w województwie mazowieckim. Projekt odpowiada na potrzeby zgłaszane do Stowarzyszenia zarówno przez środowisko pedagogów i psychologów pracujących w placówkach oświatowych, jak i rodziców dzieci, u których zdiagnozowano zespół Aspergera. Często to rodzice dzieci dotkniętych zespołem Aspergera przekazywali posiadaną wiedzę i informacje do placówek oświatowych, do których uczęszczają ich dzieci. Stowarzyszenie zamierza ujednolicić informacje i przekazać je w formie będącej podstawą do dalszej pracy z pedagogami w postaci szkoleń i warsztatów. Broszura przygotowana przez Stowarzyszenie w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy omawia objawy zaburzeń związanych z zespołem Aspergera, trudności społeczne i emocjonalne dzieci dotkniętych tym zaburzeniem  oraz sposoby pracy z nimi w placówkach oświatowych. W opracowaniu zostały przedstawione wskazówki dla nauczycieli, w tym stosowanie specjalistycznych metod i narzędzi pracy. Broszura zawiera plakat do kserowania i rozwieszania w placówkach oświatowych i medycznych, zwracającą uwagę na niestandardowe zachowania dziecka, które powinno zaniepokoić rodziców czy specjalistów oraz kontakt do naszego punktu konsultacyjnego.

Dofinansowanie PFRON w kwocie 17570,00 zł.