2008 „MAM PRZYJACIELA!”

Celem projektu „Mam przyjaciela!” była grupowa terapia dzieci z zespołem Aspergera, z wykorzystaniem zajęć z dogoterapii oraz aqility. Program kładł nacisk na terapię najbardziej zaburzone sfery rozwoju dzieci z ZA, czyli: funkcjonowanie społeczne, reakcje emocjonalne, rozwój umiejętności prawidłowego komunikowania się oraz ograniczenie rytuałów, fiksacji, stereotypii poprzez ruch i odpowiedni zestaw ćwiczeń dobrany indywidualnie dla każdego dziecka. Ten rodzaj terapii  pomaga dzieciom z ZA w funkcjonowaniu w środowisku domowym i szkolnym w sposób maksymalnie zbliżony do funkcjonowania zdrowego rówieśnika.

Dogoterapia jako sformalizowana metoda rehabilitacji została wymyślona przez Amerykańskiego psychologa Borisa Levinsowna już pod koniec lat 60-tych XX wieku. Od tego czasu jest rozwijana i udoskonalana, a poprzez swoje efekty znajduje coraz więcej zwolenników. Dogoterapia to metoda wykorzystująca odpowiednio przygotowane psy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Poprzez kontakt z psem wyzwala się spontaniczność, wzrasta poczucie bezpieczeństwa i chęci do pracy.

Decyzje o wyborze dogoterapii i agility jako podstawy rehabilitacji osób z ZA została podjęta na bazie obserwacji z zajęć z roku 2007. Podczas realizowanego wolontarystycznie przez Stowarzyszenie „Zwierzęta Ludziom” programu zajęć dla dzieci z ZA, z udziałem psów zaobserwowaliśmy ogromne postępy podopiecznych.

Dzieci niezwykle emocjonalnie reagowały na kontakt ze zwierzętami, przez co również otworzyły się na terapeutów. Dużo chętniej wykonywały zadane ćwiczenia, chętnie przychodziły na zajęcia i poddawały się terapii. Kontakt z psem miał wysokie znaczenie motywacyjne, a odpowiednia zachęta jest bardzo ważnym elementem pracy z dzieckiem nie poddającym się zwykłemu systemowi kar i nagród.

Praca z psem powoduje, iż dzieci zapominają o swoich ograniczeniach zarówno ruchowych, jak i manualnych i stają się bardziej ekspresyjne. Pomimo dużych problemów z małą motoryką dzieci zaczynają uzewnętrzniać siebie poprzez rysowanie psów, lepienie ich podobieństw z plasteliny i wykonywanie podobnych ćwiczeń. Dzięki pracy z psami dzieci dowiadują się co to jest odpowiedzialność, myślenie o kimś innym, a także zaczynają przejawiać dużą empatię w pracy z zwierzęciem.

Dofinansowanie FIO w kwocie 20 000 zł.