2008 „NIE GRZECZNE DZIECI – rehabilitacja dzieci z zespołem Aspergera”

Celem projektu było dostarczenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieciom z zespołem Aspergera. Stowarzyszenie opracowało program wieloprofilowej rehabilitacji dla dzieci z zespołem Aspergera w podziale na dwie grupy, dobrane według wieku, poziomu funkcjonowania oraz  potrzeb rehabilitacyjnych według zaleceń. Opracowany został  program rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb uczestników grupy i występujących u nich zaburzeń. Dzięki takiemu podziałowi dzieci uczestniczyły w zajęciach grupowych, których poziom oddziaływań społecznych i rehabilitacyjnych był najbardziej dopasowany do potrzeb a tym samym skuteczność rehabilitacji była największa.

Zestaw działań dla każdego zespołu dzieci obejmował zajęcia grupowe (trening kompetencji społecznych i tożsamości, zajęcia sportowo- relaksacyjne, zajęcia muzyczno- teatralne, wideotrening komunikacji) oraz zajęcia indywidualne. Program był monitorowany przez pedagoga, który będzie weryfikował zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Zajęcia grupowe były prowadzone 3* w miesiącu (czas zajęć grupowych ok. 90 minut) oraz indywidualnie  1* w tygodniu udział (czas zajęć indywidualnych ok. 60 minut ).

Skutkiem działań rehabilitacyjnych było przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci z ZA na terenie szkoły, środowiska sąsiedzkiego czy lokalnego.  Dzięki rehabilitacji społecznej i ruchowej dzieci z ZA poprawiły swoje  funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne. Ułatwiło to  znacznie kształcenie dzieci w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, kontynuację nauki na poziomie gimnazjalnym i licealnym a w dalszej przyszłości zdobycie zawodu lub ukończenie studiów co oznacza usamodzielnienie się w dorosłym życiu. Zmniejszone zostały skutki występowania zespołu niezgrabności ruchowej, co w znacznym stopniu wpłynęło na jakość życia dzieci z zespołem Aspergera.

Dofinansowanie PFRON w kwocie 55000,00 zł.