2009 „DRAMA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH U DZIECI Z ZA”

Zajęcia skierowane były do dzieci z zespołem Aspergera w wieku 6 – 12 lat mających problemy z ekspresja i wyrazistością mowy, emisją głosu oraz tzw. prozodycznymi elementami mowy (akcent, intonacja, tempo mówienia, rytm itp). Zajęcia zorganizowane i przeprowadzone zostały wolontarystycznie przez Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Terapii Mowy i Dysleksji Ad Verbum na Ursynowie. Przeprowadzono ok. 20 bloków zajęć (2 godzinnych), razem 40 godzin, technikami dramy.

Głównym celem zajęć, było rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci z ZA. Szczegółowy plan zajęć opracowany został po wstępnej ocenie problemów i potrzeb jakie maja dzieci. Podstawową metoda pracy były techniki dramy, ale także metody stricte logopedyczne. Podczas zajęć ćwiczono:

  • ,,wchodzenie” w role i improwizacje na zadany temat (co pozwoli lepiej zrozumieć emocje, uczucia i zachowania innych ludzi i pozwoliło przećwiczyć wiele sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach).
  • dialogowanie (naprzemienność, rozpoczynanie, podtrzymanie i zakończenie rozmowy)
  • technikę i wyrazistości mowy (ekspresja adekwatna do sytuacji, posługiwanie się tzw. prozodycznymi mowy- akcent, intonacja, głośność i rytm mówienia)
  • wyrażanie emocji głosem, ruchem, gestem (mowa ciała)
  • rozwijanie tzw. pragmatycznych umiejętności językowych (skuteczność porozumiewania się, dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji w zależności od tego do kogo mówimy, co i w jakim celu)
  • próby narracji (przygotowanie krótkiej prezentacji na zadany temat).

Początek zajęć,  w ramach rozgrzewki – ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne. Na zakończenie – ćwiczenia relaksacyjne. Podczas terapii logopeda wspomagany był przez  pedagoga specjalnego, terapeutę SI.

Zajęcia prowadzone były przez p. Karinę Szafrańską, absolwentkę wydziału aktorskiego (PWST Wrocław) i neurologopedy (UW logopedia, UMCS Lublin neurologopedia zajęcia organizowane w grupach 4 osobowych w soboty.