2009 „TOTALNY WEEKEND”

Projekt TOTALNY WEEKEND to sobotnio-niedzielne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z zespołem Aspergera, członków Stowarzyszenia z terenu kraju. Zadaniem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego i sprawności fizycznej dzieci, czego efektem jest  łatwiejsze zdobywanie wiedzy oraz integracja z rówieśnikami. Pozytywne efekty tego projektu staną się podstawą do tworzenia ośrodków rehabilitacji dla dzieci z zespołem Aspergera  w Polsce.

Projekt  zakładał rehabilitację społeczna i fizjoterapię z elementami SI w ośrodku rehabilitacyjnym  pod Warszawą. Dzieci spędzały 2 weekendy w każdym miesiącu w specjalistycznym ośrodku, pod opieką terapeutów, którzy przygotowali i realizowali dobrany do ich potrzeb program rehabilitacji, wspomaganych przez grupę wolontariuszy. Dzieci były objęte rehabilitacją indywidualną;  w tym hipoterapią, terapią sensoryczną, terapii komunikacji (logopeda) oraz uczestniczyły w zajęciach grupowych; trening umiejętności społecznych, terapii przez sztukę, dogoterapii, zajęcia w basenie. Projekt miał na celu intensyfikację procesu terapeutycznego, utrzymanie jego ciągłości i spójności oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych i integrację społeczną dzieci z ZA dzięki wielopłaszczyznowej terapii.

Dzieci wyjeżdżały z Warszawy w sobotę rano i wracały w niedzielę popołudniu. Po przyjeździe dzieci odbywały indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjne w oparciu o opracowany wcześniej program rehabilitacyjno-terapeutyczny. Zajęcia dostosowane do wieku dzieci i ich potrzeb terapeutycznych oraz możliwości psychofizycznych opracowany była w taki sposób aby zabawa i przyjemność były głównym motywatorem do udziału w zajęciach. Zajęcia były prowadzone przez rok kalendarzowy z przerwą na kolonie terapeutyczne podczas wakacji.

Dzięki tak zaplanowanym działaniom rodzice dzieci zostali odciążeni od ciągłej opieki nad nimi, mając świadomość dobrze wykorzystanego i zorganizowanego czas ich dzieci. Był to też TOTALNY WEEKEND  dla nich !

Dofinansowanie przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy w kwocie 185 586 zł.