2010-2011 „MANIERY (NIE) Z TEJ ZIEMI!”

Projekt „Maniery (Nie) z Tej Ziemi !”, przeprowadzony został w ośrodku terapeutycznym w Warszawie. W projekcie uczestniczyły dzieci z zespołem Aspergera (ZA), w wieku 7-16 lat.  Projekt miał na celu wdrożenie kompleksowego programu terapii i  rehabilitacji dzieci z ZA. Celem terapii była kompensacja zaburzonych sfer: funkcjonowania społecznego, umiejętności komunikacji jak i niwelowania skutków zespołu niezgrabności ruchowej. Działania  dostosowane były do poziomu funkcjonowania i wielu dziecka.

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne prowadzone w latach 2007- 2009 pozwoliły na ocenę najbardziej skutecznych i efektywnych oddziaływań. Na podstawie prowadzonych projektów dokonano wyboru 3 typów zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w grupach, dających najlepsze efekty w przypadku terapii dzieci autystycznych. Takie działania znajdą się w projekcie „Maniery (Nie) z Tej Ziemi”.

Aby maksymalnie wykorzystać czas wolny dzieci z ZA, usprawnić ich dojazd oraz skonstruować blok zajęć tematycznych z wyjściem z ośrodka, zajęcia były prowadzone w soboty, od września 2010  w do grudnia 2011. W jednym miesiącu odbyły się 3 spotkania terapeutyczne (sobotnie). Takie planowanie związane jest z faktem, iż bardzo często jeden z weekendów w miesiącu to weekend świąteczny oraz z potrzeba posiadania przez dzieci jednej soboty „dla siebie”. Nie chcemy również, aby nastąpiło przeciążenie prowadzonymi działaniami, mimo, że są one zawsze atrakcyjne dla dzieci.

Zajęcia były przeznaczone dla  dzieci z podzielonych na  5-osobowe grupy. Każda grupa otrzyma 4-godzinny sobotni blok zajęć rehabilitacyjnych: 1,5 godz. Trening Umiejętności Społecznych, 1 godz. zajęcia sportowe/rehabilitacyjne oraz 1,5 godz. Trening Umiejętności Praktycznych.

Łącznie w ciągu w 2010-2011 odbyło się 37 sobotnich spotkań terapeutycznych Każde dziecko otrzymało w ramach projektu otrzyma 148  godzin terapii. Przy realizacji projektu pomagali wolontariusze, pełniący funkcje asystentów.

Finansowane z FIO w kwocie 87 100 zł.