2010 „STEREOTYPY ZMIENIAJĄ TWOJA POSTAWĘ”

Celem zadania było prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Kampania informacyjna została skierowana do pracowników OPS z terenu województwa mazowieckiego, ze wszystkich jego powiatów. Kampania miała formę szkolenia z elementami warsztatów dla pracowników OPS, zajmujących się organizacją i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych (SOU). Osobami niepełnosprawnymi i dyskryminowanymi w tym wypadku są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z zespołem Aspergera (ZA) i ich rodziny.

Kampania koncentrowała się na przekazaniu wiedzy na temat charakterystyki, funkcjonowania osób z ZA, ich diagnozowania oraz doborze właściwych form terapii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

Głównym problemem dzieci , młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera w Polsce jest brak lub nieodpowiednia diagnoza oraz bardzo poważne (98%) ograniczanie dostępności do odpowiednich form terapii.  Ograniczenie dostępności powodowane jest często fałszywymi poglądami oraz utrwalonymi stereotypami myślowymi na zaburzeń autystycznych.

Badania Stowarzyszenia przeprowadzone w latach 2007-2010 wykazały, iż wielu specjalistów odpowiadających za diagnozę , terapię oraz nauczanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi nadal posiada fałszywe lub nieaktualne dane na temat zaburzenia . Obalenie mitów i fałszywych poglądów pozwoli na zmianę postawy osób pracujących w ośrodkach społecznych oraz osób z nimi współpracujących, pozwoli na  dostosowanie form i metod terapii do zaburzenia oraz doprowadzi do unikania w przyszłości pomyłek powstałych również w skutek błędnej interpretacji stosowanej w literaturze i przepisach nomenklatury.

Dofinansowanie Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznejw kwocie 12 240 zł.