2009 „WSZYSTKO JASNE I”

Projekt „Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie” realizowany  był przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” ze środków Programu Działań Strażniczych Fundacji Batorego. Stanowił on odpowiedź na obserwowane przez nasze środowisko problemy z rekrutacją dzieci do placówek oświatowych w Warszawie i problemy z jakością kształcenia, wychowania i opieki w tych placówkach w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych.

Celem projektu było zapewnienie pełnej informacji rodzicom dzieci niepełnosprawnych o przysługujących dziecku prawach i możliwościach ich egzekwowania.

W ramach projektu od początku prowadzona była strona internetowa (www.wszystkojasne.waw.pl), na której umieszczano wszystkie informacje, a w grudniu 2009 roku umieszczono raport merytoryczny z realizacji projektu. Od strony merytorycznej strona prowadzona była w ramach wolontariatu przez koordynatora projektu. Strona jest prowadzona nadal w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia. Jest ona adresowana przede wszystkim do poszukujących informacji rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i pedagogów. Wiemy, że jest regularnie monitorowana także przez urzędników i radnych.

Na stronie zamieszczono: akty prawa oświatowego, opis systemu finansowania oświaty z uwzględnieniem zwiększonej subwencji dla samorządu z tytułu wykonywania zadań oświatowych wobec uczniów niepełnosprawnych, dane finansowe, opracowania oraz ważniejszą korespondencję. Strona umożliwiała także rodzicom korzystanie z forum i kontakt z konsultantem. Wraz z prezentacją raportu zamknięto prowadzenie forum.

www.wszyskojasne.waw.pl

Zrealizowane działania (plik Word)

Projekt finansowany przez Fundacje Batorego w kwocie 41 500 zł.