2011 „AKCEPTACJA = INTEGRACJA, CZYLI CO WIEMY O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPOŁECZNEJ?”

Celem zadania było opracowanie i wdrożenie  programu edukacyjno-wychowawczego, którego odbiorcą jest młodzież gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej. Program miał na celu dostarczenie wiedzy na temat spektrum zaburzeń autystycznych,  przełamać stereotypy myślenia o osobach z zaburzeniami autystycznymi, zwłaszcza z zespołem Aspergera (ZA) i autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA) oraz  kształtować pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych społecznie.

Program edukacyjny skierowany został do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjów, szkół integracyjnych jak i ogólnodostępnych,  w których znajdują się uczniowie z diagnozą zespołu Aspergera (ZA) lub zamiennie autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA).

Program edukacyjny prowadzony był głównie w formie warsztatów poprzedzonych krótkim wstępem teoretycznym. Warsztaty miały na celu doświadczenia „bycia autystycznym uczniem” – czyli odczucia jak takie osoby postrzegają świat, interpretują bodźce z niego płynące i zrozumienia dlaczego  zachowują się w niestandardowy sposób

Część warsztatowa była poprzedzona krótkim wstępem teoretycznym a zakończona podsumowaniem. Podsumowanie miało na celu dostarczenie narzędzi odpowiedniego komunikowania się, współpracowania oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Końcowy element stanowiło wdrożenie programu przeciwdziałania przemocy wobec uczniów z zaburzeniami autystycznymi.

Dofinansowanie miasto st. Warszawa w kwocie 14 000 zł.