2011 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓL ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

Zadanie publicznego „Ukryta niepełnosprawność społeczna czyli zespól Aspergera i zaburzenia pokrewne” to cykl 6 całodniowych szkoleń dla rodzin niepełnosprawnych dzieci, wolontariuszy oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenie obejmuje wykład multimedialny,  warsztat oraz część praktyczną. Ma na celu zapoznanie uczestników z metodami i możliwościami integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej oraz zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Dofinansowanie MCPS 13 015 zł.