2012 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓL ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

Celem zadania publicznego „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” jest zorganizowanie i przeprowadzenie 10 całodniowych szkoleń dla rodzin niepełnosprawnych dzieci, wolontariuszy oraz specjalistów pracujących z dziećmi,  młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi z terenu województwa mazowieckiego.

przewiduje 10 godzin dydaktycznych zajęć w tym: wykładu multimedialnego z warsztatem oraz częścią praktyczną i ma na celu zapoznanie uczestników z metodami i możliwościami integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej oraz zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Dofinansowanie MCPS 21 300 zł.