2012 „WSZYSTKO JASNE III”

Celem projektu jest wprowadzenie prawnej gwarancji przekazywania subwencji oświatowej w pełnej wysokości do placówki, w której kształci się dziecko z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (kontynuacja działań z poprzednich edycji projektu w latach 2009-2011) oraz dalsze prowadzenie i rozbudowa działalności rzeczniczej.

Dzieci niepełnosprawne napotykają na znaczne trudności w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli, a następnie z reguły nie otrzymują odpowiedniego wsparcia, co często prowadzi do konfliktów między placówką a rodziną. Wiele dzieci nie otrzymując odpowiedniego wsparcia traci dożywotnio szanse na osiągnięcie choćby częściowej samodzielności, a ich opiekunowie (najczęściej matki) rezygnują z pracy, by zapewnić dodatkową opiekę i pomoc w terapii i edukacji, która w teorii powinna być realizowana w ramach placówki edukacyjnej. W efekcie bardzo wiele rodzin z niepełnosprawnymi uczniami, ze względu na brak zrozumienia i wsparcia w ramach edukacji żyje na marginesie życia społecznego. Poprzednie edycje projektu „Wszystko jasne”, finansowane ze środków Programu Działań Strażniczych Fundacji Batorego (2009 – 2011) pozwoliły na odpowiednie nagłośnienie tego problemu oraz zaproponowanie zmian legislacyjnych związanych ze sposobem finansowania szczególnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych i mechanizmami wykorzystywania przez samorząd środków z subwencji oświatowej.

Uważamy, że nasze działania sprawiły, że temat finansowania, jakości i dostępności do edukacji dla dzieci niepełnosprawnych stał się tematem znanym zarówno ministerialnym urzędnikom (MEN, MPiPS), posłom z komisji edukacji i samorządu terytorialnego, działaczom Związku Nauczycielstwa Polskiego, wielu specjalistom i pedagogom zajmującym się edukacją, jak i wielu rodzicom. O skuteczności naszych działań i jednocześnie o zainteresowaniu tematyką świadczą statystyki strony projektu www.wszystkojasne.waw.pl, która w terminie od 01.01.2011 do 15.09.2011 zanotowała ponad 12.200 odwiedzin, 8188 unikalnych użytkowników i 36000 odsłon, czyli prawie tyle ile w dwóch poprzednich latach działania (01.2009-12.2010) łącznie. Temat ten był także poruszany w głównych dziennikach opiniotwórczych (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, np. http://www.wszystkojasne.waw.pl/dzieci-gorszego-men-u/,  http://www.rp.pl/artykul/680647,709388-Gdzie-poslac-dziecko-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci.html) oraz serwisach prasowych (PAP, IAR). Złożyliśmy także projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który jednak nie został przegłosowany przez Sejm http://www.wszystkojasne.waw.pl/news/2011/07/w-sejmie-projekt-wspierajacy-edukacje-dzieci-niepelnosprawnych.html

Przygotowaliśmy również popularny informator objaśniający rodzicom ich uprawnienia: http://www.wszystkojasne.waw.pl/informator-dla-rodzicow.html, aktywnie uczestniczymy także w konferencjach poświęconych problematyce niepełnosprawności, czy grupach wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych – http://forum.gazeta.pl/forum/f,10034,Inny_Swiat.html

W ramach kolejnej edycji projektu w 2012 roku chcielibyśmy skoncentrować się ponownie na działaniach legislacyjnych, które pozwoliłyby na zmianę ustawy o systemie oświaty. Działania te obejmują przede wszystkim lobbing naszych postulatów w mediach, jak i wśród posłów i urzędników. Podstawą do działań byłby obecny projekt zmian, którego nie udało nam się przegłosować w obecnej kadencji, jednak dostosowany do zmieniającej się sytuacji prawnej. Niestety nie jesteśmy w stanie określić na ile realna jest możliwość zmiany przepisów, tym bardziej nie wiedząc kto wygra wybory parlamentarne i będzie kierował MEN. Dlatego uzupełnieniem działań systemowych byłaby kontynuacja działań informacyjnych. Chcielibyśmy dalej rozwijać i aktualizować stronę internetową projektu, która cieszy się coraz większym powodzeniem wśród rodziców i specjalistów i coraz częściej jest cytowana i linkowana w sieci. Planujemy zaktualizować Informator dla Rodziców i rozbudować go o poradnik tłumaczący „krok po kroku” procedurę uzyskiwania odpowiedniego wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oparciu o wzory pism.

Projekt finansowany z Fundacji Batorego w kwocie 69 000 zł.