2013 „Wszystko Jasne IV”

Projekt miał na celu zwiększenie dostępu dzieci niepełnosprawnych do edukacji włączającej oraz poprawę jej warunków, poprzez stworzenie wieloaspektowego systemu wsparcia prawnego dla rodziców, pracowników szkół oraz urzędników samorządowych. Stowarzyszenie podtrzymuje wolę dalszego działania na rzecz zapewnienia odpowiedniego, rzeczywistego finansowania specjalnych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci z subwencji, przekazywanej z tytułu niepełnosprawności tych dzieci do organów samorządu terytorialnego.

W ramach kontynuacji projektu chcemy skupić się na działalności informacyjnej.  Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że najlepszymi rzecznikami dzieci niepełnosprawnych są rodzice. Chcemy wyposażyć ich w konkretną wiedzę, dać szereg narzędzi, które ułatwią negocjacje z dyrektorami placówek oświatowych oraz przedstawicielami samorządów lokalnych, a w rezultacie zwiększą dostępność edukacji włączającej dla dzieci niepełnosprawnych oraz podniosą jej jakość. Ogromne zapotrzebowanie społeczne na nasz projekt pozwala nam wierzyć, że stopniowo przyzwyczaimy samorządy do tego, że rodzice mają prawo i są zdolni do kontrolowania ich działania w obszarze edukacji.

Projekt finansowany przez Fundacje Batorego w wysokości 60 000 zł