„Podaj dalej – sztafeta wiedzy”


fio-logo
Czyli  co mogą zrobić zorganizowane grupy rodziców aby wpierać dzieci, młodzież i osoby  dorosłe z zespołem Aspergera.

Szkolenia przeprowadzone przez nas w 2014 roku w 20 miejscowościach w 16 województwach kraju, ukazały ogromne potrzeby rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Aspergera (ZA) i autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA), związane z brakiem rozwiązań systemowych dotyczących terapii, nauczania i rehabilitacji społecznej osób z tej grupy zaburzeń rozwojowych.

Jedynym rozwiązanie w takiej sytuacji jest jak najszybsze zorganizowanie się potrzebujących w grupy i rozpoczęcie działalności na własnym terenie. Wskaźnikiem sukcesu jest determinacja pozostawianych samych sobie rodziców dzieci z zaburzeniami autystycznymi, przy wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań praktykowanych przez nas w realiach Polski (czytaj zakładkę: Projekty)

„Podaj dalej – sztafeta wiedzy” to projekt dla rodziców/opiekunów, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników OPS i  i wszystkich osób  z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (ASD).  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ukrytymi niepełnosprawnościami  im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” chce przekazać swoje doświadczenie wypracowane przez 10 lat działalności, dotyczące organizowania samopomocowych, lokalnych grup rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Pokażemy Wam, jak jak zaplanować działania terapeutyczne, znaleźć kadrę i miejsce do zajęć, skutecznie  rozwijać współpracę z jednostkami samorządowymi. Nauczymy jak przygotować i zrealizować projekty z wykorzystaniem modelowych rozwiązań programów wspierania dzieci i dorosłych z ASD (szczególnie z zespołem Aspergera), ale też jak kontrolować samorządy  i instytucje w wypełnianiu swoich statutowych zadań.

Program edukacyjny oraz zakres poradnictwa obywatelskiego  jaki proponujemy  w projekcie „Podaj dalej – sztafeta wiedzy” obejmuje  tematykę: pokazania  różnic pomiędzy działalnością nieformalnych i formalnych  grup obywateli skupionych wokół problemów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością społeczną, jak również  możliwości zdobycia dofinansowania, przedstawiamy  aspekty prawne funkcjonowania NGO, ABC pracy projektowej.

„Podaj dalej – sztafeta wiedzy”  – to również poradnictwo obywatelskie dla rodziców i opiekunów dzieci  i dorosłych z zespołem Aspergera oraz jego otoczenia i osób współpracujących w procesie terapii, nauczania i rehabilitacji społecznej tej grupy.

Nasze broszury:

Jak pomóc niepełnosprawnemu dziecku – wszystko jest w Waszych rękach (plik PDF)

Jak przygotować projekt – pisać dobre wnioski, zdobywać fundusze i znaleźć
partnera (plik PDF)